Menu Zamknij

Obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych w domu

Z racji ograniczeń i obostrzeń covidowych, nie mogą odbyć się obrzędy Poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Z tego tytułu zalece się, by ten Obrzęd przeprowadzić w domu. Głowa rodziny, tato lub mama lub inna osoba sprawująca pieczę nad domem może w następujący sposób dokonać aktu poświęcenia pokarmów:

 

PRZED POSIŁKIEM

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.

AKLAMACJA WIELKANOCNA:

Ojciec rodziny lub głowa rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: „Chrystus zmartwychwstał. Alleluja”.

Wszyscy odpowiadają: „Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja”.

 

CZYTANIE

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5,16–18:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Albo:

Mt 6,31–33:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: »Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane«”.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Po odczytaniu tekstu następuje modlitwa:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

Wszyscy: „Amen”.

 

PO POSIŁKU

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: „Uczniowie poznali Pana. Alleluja”.

Wszyscy: „Przy łamaniu chleba. Alleluja”.

 

MODLITWA

Ojciec rodziny lub przewodniczący: „Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością, i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków”.

Wszyscy: „Amen”.