Menu Zamknij

Impressum

Odpowiedzialność za treści udostępnione na stronie internetowej:

 

Polska Misja Katolicka Saarland

Hixberger Str. 1

66292 Riegelsberg

Deutschland

Tel.: 0 6806 / 98 71 16

Fax: 0 6806 / 98 71 18

E-Mail: pmk-saarland@gmx.de

 

Prawa autorskie

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone tylko do własnego użytku osobistego. Użytkowanie w jakikolwiek sposób wykraczający poza ten zakres, w szczególności zapisywanie w bazach danych, powielanie i każda forma użytku komercyjnego, jak również przekazywanie osobom trzecim – również w częściach lub w zmienionej formie – jest niedozwolone bez zgody odpowiedzialnej organizacji.

 

Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność za publikowane treści

Treści znajdujące się na naszych stronach zostały sporządzone z najwyższą starannością, jednakże nie możemy zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za dostarczane treści według przepisów ogólnych. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania otrzymanych lub zarejestrowanych informacji z obcych źródeł, ani do poszukiwania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Powyższe nie zwalnia nas jednak od obowiązku usuwania lub blokowania informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność z tego tytułu rozpoczyna się jednak w chwili powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa w konkretnym przypadku. Po ujawnieniu naruszenia prawa treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

 

Odpowiedzialność za odsyłacze

Nasza oferta zwiera linki do zewnętrznych stron internetowych należących do osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za cudze treści. Za treść stron, do których prowadzą odsyłacze, odpowiadają właściciele lub administratorzy tych stron.